FACULTY OF ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS
Universiti Malaysia Kelantan

Latest News

Album

PROGRAM ISLAMIC NAVIGATION TOWARD SUSTAINABLE ACCOUNTING & FINANCE FESTIVAL (In-SAFF) 2023

Kampus Kota, Universiti Malaysia Kelantan, 15 Jun 2023, seramai 320 orang pelajar yang terdiri daripada 200 pelajar daripada program perbankan dan kewangan islam, manakala 120 pelajar daripada prog


READ MORE..
Album

CARNIVAL OF MEGAPRENEURSHIP AND INNOVATION 2.0 (COMEi 2.0)

10 hingga 12 Jun 2023, Kampus Kota, Universiti Malaysia Kelantan. Pihak Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, Universiti Malaysia Kelantan dengan kerjasama Institut Keusahawanan UMK


READ MORE..
Album

CARNIVAL OF MEGAPRENEURSHIP AND INNOVATION 1.0 (COME 1.0) FAKULTI KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN SEMESTER SEPTEMBER SESI AKADEMIK 2022/2023

25 hingga 27 Januari 2023, Kampus Kota, Universiti Malaysia Kelantan. Pihak Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, Universiti Malaysia Kelantan dengan kerjasama Pusat Pembangunan den


READ MORE..
Album

HARI KELUARGA WARGA FAKULTI KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN 2020-2022

20 Ogos 2022, Kampus Kota, Universiti Malaysia Kelantan, Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, Universiti Malaysia Kelantan telah menganjurkan Hari Keluarga Warga FKP 2020 - 2022 be


READ MORE..
Album

BENGKEL REAL ENTREPRENEUR APPLIED LEARNING (REAL) PROGRAM SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN (2u2i)

29 Ogos 2022, Kampus Kota, Universiti Malaysia Kelantan. Pihak Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan, Universiti Malaysia Kelantan telah menganjurkan Bengkel Real Entrepreneur Applie


READ MORE..