FACULTY OF ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS
Universiti Malaysia Kelantan

PROGRAM 2U2I FKP TERUS CEMERLANG SEBAGAI RUJUKAN KEPADA FPEP UNIVERSITI MALAYSIA SABAHDate: 16-Dec-2019