FAKULTI KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN
Universiti Malaysia Kelantan

Yuran Prasiswazah (Pelajar Tempatan)


A. Yuran Sekali Sepanjang Pengajian (Semester Pertama) Amaun
Yuran Pendaftaran RM425.00
Yuran Keusahawanan RM100.00
Yuran Ko-Kurikulum RM300.00
Yuran Kad Matrik RM50.00
Wang Hemat Diri RM100.00
JUMLAH YURAN SEKALI SEPANJANG PENGAJIAN (SEMESTER PERTAMA) RM975.00
B. Yuran Berulang (Per Semester) Amaun
i. Yuran Pengajian *
Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan SCK - RM1,150.00
SCW - RM1,000.00
Fakulti Senibina dan Ekistik RM1,150.00
Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan RM950.00
Fakulti Hospitaliti, Pelancongan dan Kesejahteraan RM950.00
Fakulti Perubatan Veterinar RM1,462.00
Fakulti Industry Asas Tani RM1,150.00
Fakulti Sains Bumi RM1,150.00
Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi RM1,150.00
ii. Yuran Sampingan
Yuran Perkhidmatan RM355.00
Yuran Aktiviti Pelajar RM175.00
Yuran Perpustakaan RM50.00
Yuran Penginapan RM400.00
JUMLAH YURAN BERULANG RM2,130.00
C. Yuran Sekali Sepanjang Pengajian (Semester Akhir) Amaun
Yuran Graduasi RM300.00
Yuran Alumni RM50.00
JUMLAH YURAN SEKALI SEPANJANG PENGAJIAN (SEMESTER AKHIR) RM350.00
Jumlah Yuran Semester Pertama Sahaja Mengikut Program (Yuran A + Yuran B)
Fakulti BioKejuruteraan dan Teknologi RM3,105.00
Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan SCK: RM3,105.00
SCW: RM2,955.00
Fakulti Senibina dan Ekistik RM3,105.00
Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan RM2,905.00
Fakulti Hospitaliti, Pelancongan dan Kesejahteraan RM2,905.00
Fakulti Perubatan Veterinar RM3,417.00
Fakulti Industri Asas Tani RM3,105.00
Fakulti Sains Bumi RM3,105.00
Fakulti BioKejuruteraan dan Teknologi RM3,105.00
  1. Bayaran balik 50% akan dibuat kepada pelajar menarik diri yang diluluskan dalam tempoh (3) minggu selepas tarikh pelajar mendaftar. Tiada pemulangan yuran sekiranya jumlah bayaran yang dijelaskan adalah kurang daripada 50% jumlah bayaran maximum semasa pelajar mendaftar.
  2. Permohonan bertulis dengan melampirkan bukti bayaran hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Pentadbiran Akademik semasa membuat tuntutan.
  3. Kadar dan struktur yuran diatas adalah tertakluk kepada pemakluman awal

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain