LAWATAN PENANDA ARAS DAN PERBINCANGAN BERSAMA SUNWAY TES DAN INTEC

Delagasi Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan ke Pejabat Acca Global Bertemu Intec Education College. Perbincangan mengenai cadangan penawaran program Ijazah Perakaunan di UMK dengan Mod 2u2i. Perbincangan adalah mengenai bagaimana bakal graduan boleh diserapkan dengan kursus dari badan profesional sebagai nilai tambah.