MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN (FKP) TAHUN 2020

Pihak Fakulti mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Datuk Dr. Abdul Halim bin Sidek, Prof. Madya Dr. Rosli bin Saleh, Prof. Madya Dr. Wee Yu Ghee & Prof. Madya Dr. Zatul Karamah binti Ahmad Baharul Ulum di atas jasa yang dicurahkan dan banyak menyumbang ke arah kecemerlangan FKP dan UMK.

Semoga sentiasa maju jaya dan diberikan kesihatan yang baik.