FACULTY OF ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS
Universiti Malaysia Kelantan

BACHELOR OF ENTREPRENEURSHIP (COMMERCE) WITH HONOURS


Merupakan program terulung Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan yang diwujudkan bertujuan untuk mengembangkan ilmu keusahawanan dan perniagaan yang boleh memberi manfaat kepada pelajar seterusnya menyumbang kepada masyarakat dan negara khususnya dalam aktiviti yang berkaitan dengan keusahawanan perdagangan


Related Courses

Career Opportunities

Pegawai Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri/ Pegawai KPDNKK/ Pegawai Penguatkuasa KPDNKK/ Usahawan/ Penganalisis Perniagaan/ Pelatih Juru akaun/ Pelatih Insurans/ Penasihat Sumber Manusia/ Perunding Pengurusan/ Penasihat Kewangan/ Wakil Jualan/ Eksekutif Jualan/ Penganalisis Kewangan/ Pengurus Operasi/ Pengeluaran/ Penganalisi Pasaran/ Pengurus Perdagangan Antarabangsa/ Penganalisis Kredit.

Study Fees
Study Fees Local Students
Study Fees International Students
Curriculum Structure
-

Entry Requirements
Local Students
International Students
Duration
4 years

NEWSLETTER

Subscribe and get latest news regarding our faculty