FACULTY OF ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS
Universiti Malaysia Kelantan

BACHELOR OF ENTREPRENEURSHIP (LOGISTICS AND DISTRIBUTIVE TRADE) WITH HONOURS


Program ini memfokuskan kepada ligostik dan perniagaan pengedaran. Program ini direkabentuk dan dicadangkan penawarannya mempunyai kelainan daripada Pentadbiran Logistik dab Perniagaan oleh IPTA dan IPTS lain di negara ini kerana ia mempunyai 'niche' yang tersendiri. Kaedah pembelajaran menggunakan pendekatan yang holistik iaitu penggunaan kadah pembelajaran yang berasaskan hasil (outcome based learning) dan permasalahan serta pendekatan pembelajaran 'dalam industri' dijangka akan dapat memberi pengalaman sebenar kepada pelajar terhadap sektor tersebut


Related Courses

Career Opportunities
Study Fees
Study Fees Local Students
Study Fees International Students
Curriculum Structure
-

Entry Requirements
Local Students
International Students
Duration
4 years

NEWSLETTER

Subscribe and get latest news regarding our faculty