PERJUMPAAN STAF FAKULTI KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN BERSAMA PELAJAR BAHARU SEMESTER SEPTEMBER SESI 2019/2020