Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color
Laman Web Rasmi Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan
            

Sarjana Muda Keusahawanan (Logistik dan Perniagaan Pengedaran) dengan Kepujian

PENGENALAN

SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (LOGISTIK DAN PERNIAGAAN PENGEDARAN) DENGAN KEPUJIAN

Program ini memfokuskan kepada logistik dan perniagaan pengedaran. Program yang direkabentuk dan dicadangkan penawarannya mempunyai kelainan daripada Pentadbiran Logistik dan Perniagaan oleh IPTA dan IPTS lain di negara ini kerana ia mempunyai “niche” yang tersendiri. Kaedah pembelajaran menggunakan pendekatan yang holistik iaitu penggunaan kaedah pembelajaran yang berasaskan hasil (outcome based learning) dan permasalahan serta pendekatan pembelajaran “dalam industri” dijangka akan dapat memberi pengalaman sebenar tehadap pelajar terhadap sektor tersebut. Program ini akan dapat membantu universiti merealisasi kejayaan agenda pembangunan modal insan yang berdaya saing, produktif dan berinovasi sepertimana yang dihasratkan oleh Kerajaan melalui Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) di samping memenuhi KPI universiti.

Objektif program ini adalah untuk melahirkan graduan yang memiliki ciri-ciri berikut:

 • Menguasai pengetahuan dalam bidang pengurusan dan keusahawanan yang boleh diaplikasikan dalam industri logistik dan perniagaan pengedaran;
 • Mengaplikasikan teknologi terkini (software & hardware) dalam operasi logistik dan perniagaan pengedaran
 • Berkomunikasi dengan berkesan dalam tiga bahasa utama bisnes dan berkebolehan menggunakan ICT sebagai pengupaya;
 • Membuat keputusan secara kritis, kreatif dan berani meneroka kaedah penyelesaian yang inovatif dan unik;
 • Mengamalkan kerja secara berpasukan, memiliki kemahiran sosial dan membina jaringan keusahawanan;
 • Meningkatkan tahap pendidikan dan kemahiran secara berterusan
 • Mengenal pasti, menilai dan merebut peluang perniagaan serta merealisasikan peluang tersebut dalam industri logistik dan perniagaan pengedaran;
 • Bertindak secara beretika berlandaskan garis panduan serta peraturan dan kehendak profesionalisme;
 • Memimpin organisasi ke arah kecemerlangan selari dengan objektif organisasi.

Tempoh Pengajian: 8 Semester (4 tahun)

Jumlah Kredit Untuk Penganugerahan Ijazah: 123 kredit

Prospek Kerjaya

Latihan dan pratikal yang disalurkan di peringkat universiti mampu membekalkan graduan berkenaan pengurusan dan pentadbiran logistik dan perniagaan pengedaran. Graduan boleh melibatkan diri di dalam bidang perniagaan pengedaran sebagai contoh membuka premis pengedaran barang dan parcel. Graduan boleh melibatkan diri dalam logistik di peringkat swasta dan kerajaan.

 

 

Jaringan Industri

                   

FKP@Media Sosial

 

CONTACT US

FAKULTI KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN

Kampus Kota, Karung Berkunci 36,

Pengkalan Chepa, 16100

Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Telephone: 609 7717251

Fax: 609 7717252

Visitor Counter

0417366
All days
417366

10.15%
26.85%
6.12%
2.26%
0.18%
54.44%
Lihat Artikel Hit
390795