Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color
Laman Web Rasmi Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan
            

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perbankan dan Kewangan Islam) dengan Kepujian

Pengenalan

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN

Program pengajian ini memfokuskan kepada perbankan dan kewangan Islam. Program yang direkabentuk dan dicadangkan penawarannya mempunyai kelainan daripada Pentadbiran Perniagaan Kewangan oleh IPTA dan IPTS yang lain kerana ia mempunyai “niche” yang tersendiri. Kaedah pembelajaran menggunakan pendekatan yang holistik iaitu penggunaan kaedah pembelajaran yang berasaskan hasil (outcome based learning) dan permasalahan serta pendekatan pembelajaran “dalam industri” dijangka akan dapat memberi pengalaman sebenar kepada pelajar. Program ini akan dapat membantu universiti merealisasi kejayaan agenda pembangunan modal insan yang berdaya saing, produktif dan berinovasi sepertimana yang dihasratkan oleh Kerajaan melalui Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10).

Objektif program ini adalah untuk melahirkan graduan yang memiliki ciri-ciri berikut:

 • Menguasai pengetahuan dalam bidang pengurusan perbankan dan kewangan islam yang boleh diaplikasikan dalam bidang berkenaan;
 • Mengaplikasikan teknologi terkini (software & hardware) dalam operasi perbankan dan kewangan Islam;
 • Berkomunikasi dengan berkesan dalam tiga bahasa utama bisnes dan berkebolehan menggunakan ICT sebagai pengupaya;
 • Membuat keputusan secara kritis, kreatif dan berani meneroka kaedah penyelesaian yang inovatif dan unik;
 • Mengamalkan kerja secara berpasukan, memiliki kemahiran sosial dan membina jaringan keusahawanan;
 • Meningkatkan tahap pendidikan dan kemahiran secara berterusan;
 • Mengenal pasti, menilai dan merebut peluang pekerjaan dalam industri tersebut serta merealisasikan peluang tersebut;
 • Bertindak secara beretika berlandaskan garis panduan serta peraturan dan kehendak profesionalisme;
 • Memimpin organisasi ke arah kecemerlangan selari dengan objektif organisasi;

Tempoh Pengajian: 8 Semester (4 tahun)

Jumlah Kredit Untuk Penganugerahan Ijazah: 128 kredit

 

 Prospek Kerjaya

Graduan mampu memberi sumbangan bermakna kepada kecekapan dan keberkesanan sektor kewangan Malaysia di samping memenuhi keperluan ekonomi Negara. Industri Perbankan Islam semakin meningkat dari aspek pengamalan di semua pentadbiran bank di Malaysia. Permintaan yang tinggi rakyat terhadap perbankan Islam telah menjadikan para graduan dalam bidang ini diperlukan di peringkat pentadbiran dan pengoperasian bank yang mengamalkan perbankan Islam.

Graduan juga mampu membuka premis sendiri menerusi perkhidmatan konsultasi dan khidmat nasihat diberikan kepada pengguna yang memerlukan khidmat nasihat dalam perbankan ini. Prospek pekerjaan juga boleh wujud melalui penggunaan pengetahuan dan kemahiran serta sokongan sesama daripada pihak syarikat tempatan, antarabangsa dan organisasi kewangan.

 

 

Jaringan Industri

                   

FKP@Media Sosial

 

CONTACT US

FAKULTI KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN

Kampus Kota, Karung Berkunci 36,

Pengkalan Chepa, 16100

Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Telephone: 609 7717251

Fax: 609 7717252

Visitor Counter

0417371
All days
417371

10.15%
26.85%
6.12%
2.26%
0.18%
54.44%
Lihat Artikel Hit
390800