Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
Laman Web Rasmi Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan
            

PENGENALAN

Pengenalan

Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan (FKP) merupakan salah satu daripada Fakulti awal yang ditubuhkan bersama dengan penubuhan Universiti Malaysia Kelantan.  Penubuhan Fakulti adalah selari dengan visi dan misi universiti yang menekankan kepada aspek keusahawanan sebagai teras. Sehubungan dengan itu, Fakulti ini menawarkan program-program pengajian keusahawanan dan perniagaan di samping membantu Fakulti lain dalam menerapkan unsur-unsur keusahawanan dalam setiap program pengajian yang ditawarkan.

Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan ditubuhkan bertujuan untuk mengembangkan ilmu keusahawanan dan perniagaan yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat dan negara, khususnya dalam pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).  Fakulti ini juga diharap dapat melahirkan graduan profesional yang memenuhi keperluan dan kepentingan industri serta lengkap dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang keusahawanan di samping kemahiran insaniah seperti kemahiran berkomunikasi, beritegriti, berdisiplin, berdaya saing, bertanggungjawab dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan agama, masyarakat dan negara.

Seiring dengan pembangunan negara, Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan bertanggungjawab mewujudkan pembangunan mampan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) yang merupakan penyumbang lebih daripada 60% kepada perkembangan ekonomi negara. Oleh itu, Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan berhasrat menjadi Fakulti tersohor dalam bidang pengajian keusahawanan dan pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) di rantau ini.

Program pengajian yang ditawarkan oleh Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan adalah seperti berikut :-

 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Perdagangan) dengan Kepujian

 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Peruncitan) dengan Kepujian

 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Logistik dan Perniagaan Pengedaran) dengan Kepujian

 Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan dengan Kepujian(2u+2i)

 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perbankan Islam) dengan Kepujian

 

Jaringan Industri

                   

FKP@Media Sosial

 

CONTACT US

FAKULTI KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN

Kampus Kota, Karung Berkunci 36,

Pengkalan Chepa, 16100

Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Telephone: 609 7717251

Fax: 609 7717252

Visitor Counter

0417379
All days
417379

10.15%
26.85%
6.12%
2.26%
0.18%
54.44%
Lihat Artikel Hit
390806