Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
Official Portal of Faculty Entrepreneurship and Business
       Image result for soaring upwards logo  Image result for logo negaraku

FAKULTI KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN KE ARAH PENSIJILAN MS ISO 9001 : 2015

×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

PENGENALAN

 SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PERDAGANGAN) DENGAN KEPUJIAN

Program pengajian ini menjurus kepada usaha untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan luas dalam bidang perniagaan termasuk pengeluaran, pemasaran, kewangan dan pengurusan sumber manusia di samping kompeten dalam kemahiran keusahawanan, khususnya untuk perniagaan kecil dan sederhana. Selaras dengan perkembangan globalisasi, program ini juga bertujuan untuk melahirkan graduan yang kompetatif, kreatif, innovatif, dan mempunyai keupayaan untuk terlibat di peringkat global, berfikiran terbuka, mempunyai personaliti yang boleh disesuaikan dengan keperluan masa depan serta menghadapi cabaran dalam perniagaan.

Objektif program ini adalah untuk melahirkan graduan yang memiliki ciri-ciri berikut:

  • Menguasai pengetahuan dalam bidang pengurusan dan keusahawanan yang boleh diaplikasikan dalam industri perdagangan;
  • Mengenal pasti, menilai dan merebut peluang perniagaan serta merealisasikan peluang tersebut dalam industri perdagangan;
  • Membuat keputusan secara kritis, kreatif dan berani meneroka kaedah penyelesaian yang inovatif dan unik;
  • Berkomunikasi dengan berkesan dalam tiga bahasa utama bisnes dan berkebolehan menggunakan ICT sebagai pengupaya;
  • Mengamalkan kerja secara berpasukan, memiliki kemahiran sosial dan membina jaringan keusahawanan;
  • Bertindak secara beretika berlandaskan garis panduan serta peraturan dan kehendak profesionalisme;
  • Memimpin organisasi ke arah kecemerlangan selari dengan objektif organisasi;
  • Meningkatkan tahap pendidikan dan kemahiran secara berterusan.

Tempoh Pengajian: 8 Semester (4 tahun)

Jumlah Kredit Untuk Penganugerahan Ijazah: 123 kredit

Prospek Kerjaya

Graduan yang memiliki Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Perdagangan) dengan Kepujian mempunyai peluang kerjaya yang luas sama ada dalam bidang keusahawanan atau pengurus perniagaan. Graduan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan serta kemahiran untuk memulakan sesuatu perniagaan atau perusahaan dalam pelbagai bidang. Dengan bantuan dan peluang yang disediakan oleh kerajaan dalam usaha menggalakkan usahawan muda, graduan mempunyai peluang yang cukup luas untuk menceburkan diri dalam keusahawanan. Selain memulakan karier sebagai seorang usahawan, graduan juga sesuai untuk memegang jawatan sebagai pengurus syarikat atau institusi awam atau swasta.

Dalam sektor perkhidmatan pula, graduan berupaya menjadi pakar rujuk atau jurulatih (trainer) dalam pembangunan keusahawanan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana, sektor pelancongan dan hospitaliti.

Graduan juga sesuai untuk berkhidmat sebagai pendidik sama ada di sekolah awam, sekolah teknik, politeknik atau institusi pengajian tinggi dalam bidang yang berkaitan. Graduan juga berpeluang meneruskan pengajian ke peringkat pengajian siswazah di dalam negeri atau di luar negara.

 

STRUKTUR KURSUS 2013/2014

Tahun

Semester 1

Semester 2

 

 

 

1

UBI1012          Bahasa Inggeris I

USK1012        Titas

USK1022        Hubungan Etnik

AFT 1013       Asas Keusahawanan

AFT1023        Asas Pengurusan

AFT1083        Mikroekonomi

UK*1_ _ 1       Ko Kurikulum I

 

Jumlah Kredit: 16 kredit

UBI1022           Bahasa Inggeris II

AFT1043          Asas Perakaunan

AFT1053          Prinsip Pemasaran 

AFT1093          Makroekonomi

AFT1103         Matematik Perniagaan

APT2013          Gelagat Usahawan

UK* 1_ _1        Ko Kurikulum II

AFT4012          SIEP*

Jumlah Kredit: 18 kredit

Tahun

Semester 3

Semester 4

 

 

 

 

2

 UBI2022       Bahasa Inggeris untuk Komunikasi

 Perniagaan

 AFT2103       Statistik Perniagaan

 AFT2073       Pengurusan Kewangan

 APT2023       Pengurusan Sumber Manusia

 AFT3093       Keusahawanan Korporat

 ACS2013       Perdagangan Logistik &   Pengedaran

 

 

 

Jumlah Kredit : 17 kredit

USK1032       Falsafah Ilmu

AFT2083       Pengurusan Operasi

APT2053       Pengurusan dan Pembangunan

 Enterprais Baru

APT2043       Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam

 Perniagaan

ACS3053       Pengurusan Peruncitan & Francais

ACS3023       Perdagangan Perkhidmatan

AFT4012       SIEP*

Jumlah Kredit: 17 kredit

Tahun

Semester 5

Semester 6

 

 

 

 

3

UB_ 2_ _2      Bahasa Asing I

APT2033        Undang-undang Perniagaan

APT3073        Kaedah Penyelidikan

APT3083        Keusahawanan Strategik

ACS3033        E-Dagang

ACS3073        Keusahawanan Teknologi

 

 

 

Jumlah Kredit : 17 kredit

UB_ 2_ _2      Bahasa Asing II

ACS3063        Keusahawanan Sosial 

 ACS3043        Agro Dagang

 ACS4103        Perdagangan Domestik & Antarabangsa

 ACS4112         Projek Penyelidikan Perdagangan (I)

**___3              Elektif Bebas I

AFT 4012        SIEP*

 

Jumlah Kredit : 16  kredit

Tahun

Semester 7

Semester 8

 

 

 

4

ACS4083         Isu Semasa Dalam Perdagangan 

ACS4093         Seminar Keusahawanan Perdagangan 

ACS4113         Projek Penyelidikan Perdagangan (II)

** ___3           Elektif Bebas II

 

Jumlah Kredit : 12 kredit

*Jumlah Kredit SIEP: 2 kredit

APT4098          Latihan Industri

 

 

 

 

 

Jumlah Kredit : 8  kredit

Kursus Pilihan: USK4012  Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi (2 kredit)

Jumlah Keseluruhan Jam Kredit: 123 kredit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR KURSUS 2014/2015

Tahun

Semester 1

Semester 2

 

 

 

1

UBI1012          Bahasa Inggeris I

USK1012        Titas

USK1022        Hubungan Etnik

AFT 1013       Asas Keusahawanan

AFT1023        Asas Pengurusan

AFT1083        Mikroekonomi

UK*1_ _ 1       Ko Kurikulum I

 

Jumlah Kredit: 16 kredit

UBI1022           Bahasa Inggeris II

AFT1043          Asas Perakaunan

AFT1053          Prinsip Pemasaran 

AFT1093          Makroekonomi

AFT1103         Matematik Perniagaan

APT2013          Gelagat Usahawan

UK* 1_ _1        Ko Kurikulum II

AFT4012          SIEP*

Jumlah Kredit: 18 kredit

Tahun

Semester 3

Semester 4

 

 

 

 

 

2

 UBI2022       Bahasa Inggeris untuk Komunikasi

 Perniagaan

 AFT2103       Statistik Perniagaan

 AFT2073       Pengurusan Kewangan

 APT2023       Pengurusan Sumber Manusia

 AFT3093       Keusahawanan Korporat

 ACS2013       Perdagangan Logistik &   Pengedaran

 

 

 

Jumlah Kredit : 17 kredit

USK1032       Falsafah Ilmu

AFT2083       Pengurusan Operasi

APT2053       Pengurusan dan Pembangunan

 Enterprais Baru

APT2043       Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam

 Perniagaan

ACS3053       Pengurusan Peruncitan & Francais

ACS3023       Perdagangan Perkhidmatan

AFT4012       SIEP*

 

Jumlah Kredit: 17 kredit

Tahun

Semester 5

Semester 6

 

 

 

 

3

UB_ 2_ _2      Bahasa Asing I

APT2033        Undang-undang Perniagaan

APT3073        Kaedah Penyelidikan

APT3083        Keusahawanan Strategik

ACS3033        E-Dagang

ACS3073        Keusahawanan Teknologi

 

 

 

Jumlah Kredit : 17 kredit

UB_ 2_ _2      Bahasa Asing II

ACS3063        Keusahawanan Sosial 

 ACS3043        Agro Dagang

 ACS4103        Perdagangan Domestik & Antarabangsa

 ACS4112         Projek Penyelidikan Perdagangan (I)

**___3              Elektif Bebas I

AFT 4012        SIEP*

 

Jumlah Kredit : 16  kredit

Tahun

Semester 7

Semester 8

 

 

 

4

ACS4083         Isu Semasa Dalam Perdagangan 

ACS4093         Seminar Keusahawanan Perdagangan 

ACS4113         Projek Penyelidikan Perdagangan (II)

** ___3           Elektif Bebas II

 

Jumlah Kredit : 12 kredit

*Jumlah Kredit SIEP: 2 kredit

APT4098          Latihan Industri

 

 

 

 

 

Jumlah Kredit : 8  kredit

Kursus Pilihan: USK4012  Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi (2 kredit)

Jumlah Keseluruhan Jam Kredit: 123 kredit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR KURSUS 2015/2016

Tahun

Semester 1

Semester 2

1

UBI1012          Bahasa Inggeris I

USK1012        Titas

USK1022        Hubungan Etnik

AFT 1013       Asas Keusahawanan

AFT1023        Asas Pengurusan

AFT1083        Mikroekonomi

UK*1_ _ 1       Ko Kurikulum I

 

Jumlah Kredit: 16 kredit

UBI1022           Bahasa Inggeris II

AFT1043          Asas Perakaunan

AFT1053          Prinsip Pemasaran 

AFT1093          Makroekonomi

AFT1103         Matematik Perniagaan

APT2013          Gelagat Usahawan

UK* 1_ _1        Ko Kurikulum II

AFT4012          SIEP*

Jumlah Kredit: 18 kredit

Tahun

Semester 3

Semester 4

2

 UBI2022       Bahasa Inggeris untuk Komunikasi

 Perniagaan

 AFT2103       Statistik Perniagaan

 AFT2073       Pengurusan Kewangan

 APT2023       Pengurusan Sumber Manusia

 AFT3093       Keusahawanan Korporat

 ACS2013       Perdagangan Logistik &   Pengedaran

 

 

 

Jumlah Kredit : 17 kredit

USK1032       Falsafah Ilmu

AFT2083       Pengurusan Operasi

APT2053       Pengurusan dan Pembangunan

 Enterprais Baru

APT2043       Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam

 Perniagaan

ACS3053       Pengurusan Peruncitan & Francais

ACS3023       Perdagangan Perkhidmatan

AFT4012       SIEP*

Jumlah Kredit: 17 kredit

Tahun

Semester 5

Semester 6

3

UB_ 2_ _2      Bahasa Asing I

APT2033        Undang-undang Perniagaan

APT3073        Kaedah Penyelidikan

APT3083        Keusahawanan Strategik

ACS3033        E-Dagang

ACS3073        Keusahawanan Teknologi

**___3              Elektif Bebas I

 

 

Jumlah Kredit : 17 kredit

UB_ 2_ _2      Bahasa Asing II

ACS3063        Keusahawanan Sosial 

 ACS3043        Agro Dagang

 ACS4103        Perdagangan Domestik & Antarabangsa

ACS4083         Isu Semasa Dalam Perdagangan 

ACS4093         Seminar Keusahawanan Perdagangan 

** ___3           Elektif Bebas II

 AFT 4012        SIEP*

Jumlah Kredit : 20  kredit

Tahun

Semester 7

Semester 8

 

 

4

ACS4112          Projek Penyelidikan Perdagangan (I)

ACS4113         Projek Penyelidikan Perdagangan (II)

 

Jumlah Kredit : 7 kredit

*Jumlah Kredit SIEP: 2 kredit

APT4098          Latihan Industri

 

Jumlah Kredit : 8  kredit

Jumlah Keseluruhan Jam Kredit: 123 kredit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTUR KURSUS 2016/2017

 

TAHUN 1

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER KEDUA

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

UBI1012

Bahasa Inggeris I

2

UBI1022

Bahasa Inggeris II

2

USK1012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

UK* 1__1

Ko Kurikulum II

1

USK1022

Hubungan Etnik

2

AFT1043/

AFT1053

Asas Perakaunan/

Prinsip Pemasaran

3

UK*1_ _1

Ko Kurikulum I

1

AFT1023/

AFT1083

Asas Pengurusan/

Mikroekonomi

3

AFT1013/

APT2013

Asas Keusahawanan/

Gelagat Usahawan

3

AFT1013/

APT2013

Asas Keusahawanan/

Gelagat Usahawan

3

AFT1023/

AFT1083

Asas Pengurusan/

Mikroekonomi

3

AFT1103/

AFT2103    

Matematik Perniagaan/

Statistik Perniagaan

3

AFT1043/

AFT1053

Asas Perakaunan/

Prinsip Pemasaran

3

ACS3023

Perdagangan Perkhidmatan

3

ACS2013

Perdagangan Logistik dan Pengedaran

3

AFT4012

SIEP*

2*

JUMLAH

 

19

JUMLAH

 

18

TAHUN 2

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

UBI2022

Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Perniagaan

2

USK1032

Falsafah Ilmu

2

AFT1103/

AFT2103    

Matematik Perniagaan/

Statistik Perniagaan

3

AFT2073/ AFT2083

Pengurusan Kewangan/

Pengurusan Operasi

3

AFT2073/ AFT2083

Pengurusan Kewangan/

Pengurusan Operasi

3

APT2023/ APT2043

Pengurusan Sumber Manusia/ Aplikasi Teknologi  Maklumat Dalam Perniagaan

3

APT2023/ APT2043

Pengurusan Sumber Manusia/ Aplikasi Teknologi  Maklumat Dalam Perniagaan

3

AFT1093/ APT2053

Makroekonomi/ Pengurusan dan Pembangunan Enterprais Baru

3

AFT1093/ APT2053

Makroekonomi/ Pengurusan dan Pembangunan Enterprais Baru

3

ACS3043

Agro Dagang

3

ACS3053

Pengurusan Peruncitan dan Francais

3

 ACS3033

 E-Dagang

3

     

AFT4012

SIEP*

2*

JUMLAH

 

17

JUMLAH

 

17

TAHUN 3

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

UB_ 2_12

Bahasa Asing I

2

UB_ 2_22

Bahasa Asing II

2

APT2033/

AFT3093

Undang-Undang Perniagaan/

Keusahawanan Korporat

3

APT2033/

AFT3093

Undang-Undang Perniagaan/

Keusahawanan Korporat

3

APT3073/

APT3083

Kaedah Penyelidikan/

Keusahawanan Strategik

3

APT3073/

APT3083

Kaedah Penyelidikan/

Keusahawanan Strategik

3

ACS3073

Keusahawanan Teknologi

3

ACS4103

Isu Semasa Dalam Perdagangan

3

ACS3063

Keusahawanan Sosial

3

ACS4093

Seminar Keusahawanan Perdagangan

3

ACS4083

Perdagangan Domestik dan Antarabangsa

3

** ___3

Elektif Bebas II

3

**___3

Elektif Bebas I

3

AFT4012

SIEP*

2*

           

JUMLAH

 

20

JUMLAH

 

17

TAHUN 4

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

ACS4112

Projek Penyelidikan Perdagangan (I)

2

APT4098

Latihan Industri

8

ACS4113

Projek Penyelidikan Perdagangan (II)

3

     

JUMLAH

 

7

JUMLAH

 

8

*Jumlah Kredit SIEP: 2 kredit. Dikira di semester 7

 

Industrial Networks 

                   

FKP@Social Media

 

CONTACT US

FAKULTI KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN

Kampus Kota, Karung Berkunci 36,

Pengkalan Chepa, 16100

Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Telephone: 609 7717251

Fax: 609 7717252

Visitor Counter

0322260
All days
322260

11.51%
32.47%
7.53%
2.83%
0.22%
45.44%
Articles View Hits
316990