Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color
Official Portal of Faculty Entrepreneurship and Business
       Image result for soaring upwards logo  Image result for logo negaraku

Sarjana Muda Keusahawanan (Peruncitan) dengan Kepujian

PENGENALAN

SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PERUNCITAN) DENGAN KEPUJIAN

Program pengajian ini akan dapat menyediakan modal insan yang diperlukan dalam industri peruncitan Negara. Program Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan (Peruncitan) dengan Kepujian akan memberikan pelajar satu cabang lain yang lebih spesifik dalam bidang keusahawanan. Program ini dijangka dapat melahirkan usahawan baru dalam industri peruncitan.

Objektif program ini adalah untuk melahirkan graduan yang memiliki ciri-ciri berikut:

 • Menguasai pengetahuan dalam bidang pengurusan dan keusahawanan yang boleh diaplikasikan dalam industri peruncitan;
 • Mengaplikasikan teknologi terkini (software & hardware) dalam operasi peruncitan
 • Berkomunikasi dengan berkesan dalam tiga bahasa utama bisnes dan berkebolehan menggunakan ICT sebagai pengupaya;
 • Membuat keputusan secara kritis, kreatif dan berani meneroka kaedah penyelesaian yang inovatif dan unik;
 • Mengamalkan kerja secara berpasukan, memiliki kemahiran sosial dan membina jaringan keusahawanan;
 • Meningkatkan tahap pendidikan dan kemahiran secara berterusan
 • Mengenal pasti, menilai dan merebut peluang perniagaan serta merealisasikan peluang tersebut dalam industri peruncitan;
 • Bertindak secara beretika berlandaskan garis panduan serta peraturan dan kehendak profesionalisme;
 • Memimpin organisasi ke arah kecemerlangan selari dengan objektif organisasi;

Tempoh Pengajian: 8 Semester (4 tahun)

Jumlah Kredit Untuk Penganugerahan Ijazah: 123 kredit

 

Prospek Kerjaya

 

Dengan latihan dan kemahiran yang baik dalam bidang ini graduan mampu untuk mentadbir dan menguruskan organisasi peruncitan dalam pelbagai bidang yang diceburi. Hasrat kerajaan untuk melahirkan usahawan graduan mampu tercapai menerusi pembabitan dan penglibatan graduan yang serius dipratikkan semasa graduan terlibat di dalam bidang ini. Pelbagai sektor pekerjaan yang meliputi agensi kerajaan dan swasta tersedia dalam bidang ini kepada graduan yang berminat dalam bidang pentadbiran peruncitan. Peluang kerjaya utama adalah mengendalikan satu perusahaan peruncitan yang sesuai untuk membangunkan enterprais kecil dan sederhana. Pengalaman dan juga ilmu yang dipelajari di peringkat universiti mampu menjadi bekalan dan panduan yang terbaik bagi graduan menguruskan sebuah organisasi peruncitan.

 

StTRUKTUR KURSUS 2013/2014

Tahun

Semester 1

Semester 2

 

 

 

1

UBI  1012       Bahasa Inggeris I

USK 1012       Titas

USK 1022       Hubungan Etnik

AFT 1013       Asas Keusahawanan

AFT 1023       Asas Pengurusan

AFT 1083       Mikroekonomi

UK*1_ _ 1       Ko Kurikulum I

Jumlah Kredit: 16 kredit

UBI  1022         Bahasa Inggeris II

AFT 1043         Asas Perakaunan

AFT 1053         Prinsip Pemasaran 

AFT 1093         Makroekonomi

AFT 1103        Matematik Perniagaan

APT 2013         Gelagat Usahawan

UK* 1_ _1        Ko Kurikulum II

AFT4012          SIEP*

Jumlah Kredit: 18 kredit

Tahun

Semester 3

Semester 4

 

 

 

2

UBI 2022     Bahasa Inggeris untuk                                  Komunikasi Perniagaan

 AFT 2013     Statistik Perniagaan

 AFT 2073     Pengurusan Kewangan

 APT 2023     Pengurusan Sumber Manusia

 AFT 3093     Keusahawanan Korporat

 ARS2013     Pengenalan Kepada Industri 

                    Peruncitan

 

Jumlah Kredit : 17 kredit

  USK1032      Falsafah Ilmu
AFT 2083      Pengurusan Operasi
APT 2053      Pengurusan dan                                         Pembangunan Enterprais Baru
APT 2043      Aplikasi Teknologi Maklumat                       Dalam Perniagaan
ARS 2023     Memahami Pengguna
ARS 2033     Logistik dan Pengurusan  Rantaian  Pembekalan
AFT4012       SIEP*

Jumlah Kredit: 17 kredit

Tahun

Semester 5

Semester 6

 

 

 

3

UB_ 2_ _2      Bahasa Asing I
APT2033        Undang-undang Perniagaan
APT3073        Kaedah Penyelidikan
APT3083        Keusahawanan Strategik
ARS2043        Operasi Peruncitan
ARS3053        Teknologi Peruncitan

Jumlah Kredit : 17 kredit

UB_ 2_ _2      Bahasa Asing II
ARS3063       Francais dan Pelesenan
ARS3073       Pembelian dan Perolehan
ARS4103       Strategi Peruncitan Global
ARS4112       Projek Penyelidikan          Peruncitan (I)
*** ___3         Elektif Bebas I
AFT4012        SIEP*

Jumlah Kredit : 16  kredit

Tahun

Semester 7

Semester 8

 

 

 

4

ARS 4083       Isu Semasa Dalam Industri                           Peruncitan
 ARS 4093       Penjenamaan dan Imej              Korporat
ARS 4113       Projek Penyelidikan                  Peruncitan (II)
*** ___3          Elektif Bebas II
 
Jumlah Kredit : 12 kredit
*Jumlah Kredit SIEP: 2 kredit

APT 4098        Latihan Industri

 

 

 

 

Jumlah Kredit : 8  kredit

Kursus Pilihan: USK4012  Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi (2 kredit)

Jumlah Keseluruhan Jam Kredit: 123 kredit

 

STRUKTUR KURSUS 2014/2015

Tahun

Semester 1

Semester 2

1

UBI  1012       Bahasa Inggeris I

USK 1012       Titas

USK 1022       Hubungan Etnik

AFT 1013       Asas Keusahawanan

AFT 1023       Asas Pengurusan

AFT 1083       Mikroekonomi

UK*1_ _ 1       Ko Kurikulum I

Jumlah Kredit: 16 kredit

UBI  1022         Bahasa Inggeris II

AFT 1043         Asas Perakaunan

AFT 1053         Prinsip Pemasaran 

AFT 1093         Makroekonomi

AFT 1103        Matematik Perniagaan

APT 2013         Gelagat Usahawan

UK* 1_ _1        Ko Kurikulum II

AFT4012          SIEP*

Jumlah Kredit: 18 kredit

Tahun

Semester 3

Semester 4

2

UBI 2022     Bahasa Inggeris untuk                                  Komunikasi Perniagaan

 AFT 2013     Statistik Perniagaan

 AFT 2073     Pengurusan Kewangan

 APT 2023     Pengurusan Sumber Manusia

 AFT 3093     Keusahawanan Korporat

 ARS2013     Pengenalan Kepada Industri 

                    Peruncitan

 

Jumlah Kredit : 17 kredit

  USK1032      Falsafah Ilmu
AFT 2083      Pengurusan Operasi
APT 2053      Pengurusan dan                                         Pembangunan Enterprais Baru
APT 2043      Aplikasi Teknologi Maklumat                       Dalam Perniagaan
ARS 2023     Memahami Pengguna
ARS 2033     Logistik dan Pengurusan  Rantaian  Pembekalan
AFT4012       SIEP*

Jumlah Kredit: 17 kredit

Tahun

Semester 5

Semester 6

3

UB_ 2_ _2      Bahasa Asing I
APT2033        Undang-undang Perniagaan
APT3073        Kaedah Penyelidikan
APT3083        Keusahawanan Strategik
ARS2043        Operasi Peruncitan
ARS3053        Teknologi Peruncitan

 

Jumlah Kredit : 17 kredit

UB_ 2_ _2      Bahasa Asing II
ARS3063       Francais dan Pelesenan
ARS3073       Pembelian dan Perolehan
ARS4103       Strategi Peruncitan Global
ARS4112       Projek Penyelidikan          Peruncitan (I)
*** ___3         Elektif Bebas I
AFT4012        SIEP*

Jumlah Kredit : 16  kredit

Tahun

Semester 7

Semester 8

4

ARS 4083       Isu Semasa Dalam Industri                           Peruncitan
 ARS 4093       Penjenamaan dan Imej              Korporat
ARS 4113       Projek Penyelidikan                  Peruncitan (II)
*** ___3          Elektif Bebas II
 
Jumlah Kredit : 12 kredit
*Jumlah Kredit SIEP: 2 kredit

APT 4098        Latihan Industri

 

 

 

 

Jumlah Kredit : 8  kredit

Kursus Pilihan: USK4012  Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi (2 kredit)

Jumlah Keseluruhan Jam Kredit: 123 kredit

STRUKTUR KURSUS 2015/2016

Tahun

Semester 1

Semester 2

1

UBI  1012       Bahasa Inggeris I

USK 1012       Titas

USK 1022       Hubungan Etnik

AFT 1013       Asas Keusahawanan

AFT 1023       Asas Pengurusan

AFT 1083       Mikroekonomi

UK*1_ _ 1       Ko Kurikulum I

Jumlah Kredit: 16 kredit

UBI  1022         Bahasa Inggeris II

AFT 1043         Asas Perakaunan

AFT 1053         Prinsip Pemasaran 

AFT 1093         Makroekonomi

AFT 1103        Matematik Perniagaan

APT 2013         Gelagat Usahawan

UK* 1_ _1        Ko Kurikulum II

AFT4012          SIEP*

Jumlah Kredit: 18 kredit

Tahun

Semester 3

Semester 4

2

UBI 2022     Bahasa Inggeris untuk                                  Komunikasi Perniagaan

 AFT 2013     Statistik Perniagaan

 AFT 2073     Pengurusan Kewangan

 APT 2023     Pengurusan Sumber Manusia

 AFT 3093     Keusahawanan Korporat

 ARS2013     Pengenalan Kepada Industri 

                    Peruncitan

Jumlah Kredit : 17 kredit

  USK1032      Falsafah Ilmu
AFT 2083      Pengurusan Operasi
APT 2053      Pengurusan dan                                         Pembangunan Enterprais Baru
APT 2043      Aplikasi Teknologi Maklumat                       Dalam Perniagaan
ARS 2023     Memahami Pengguna                                 Peruncitan
ARS 2033     Logistik dan Pengurusan  Rantaian  Pembekalan
AFT4012       SIEP*

Jumlah Kredit: 17 kredit

Tahun

Semester 5

Semester 6

3

UB_ 2_ _2      Bahasa Asing I
APT2033        Undang-undang Perniagaan
APT3073        Kaedah Penyelidikan
APT3083        Keusahawanan Strategik
ARS2043        Operasi Peruncitan
ARS3053        Teknologi Peruncitan
*** ___3         Elektif Bebas I

 

 

Jumlah Kredit : 20 kredit

UB_ 2_ _2      Bahasa Asing II
ARS3063       Francais dan Pelesenan
ARS3073       Pembelian dan Perolehan
ARS4103       Strategi Peruncitan Global
ARS 4083      Isu Semasa Dalam Industri    Peruncitan
ARS 4093      Penjenamaan dan Imej            Korporat
*** ___3         Elektif Bebas II
AFT4012        SIEP*

Jumlah Kredit : 20  kredit

Tahun

Semester 7

Semester 8

4

ARS4112       Projek Penyelidikan                                      Peruncitan (I)
ARS 4113      Projek Penyelidikan                   Peruncitan (II)
 
 
Jumlah Kredit : 7 kredit
*Jumlah Kredit SIEP: 2 kredit

APT 4098        Latihan Industri

 

 

 

Jumlah Kredit : 8  kredit

Jumlah Keseluruhan Jam Kredit: 123 kredit

 

STRUKTUR KURSUS 2016/2017

TAHUN 1

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER KEDUA

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

UBI1012

Bahasa Inggeris I

2

UBI1022

Bahasa Inggeris II

2

USK1012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

UK* 1__1

Ko Kurikulum II

1

USK1022

Hubungan Etnik

2

AFT1043/

AFT1053

Asas Perakaunan/

Prinsip Pemasaran

3

UK*1_ _1

Ko Kurikulum I

1

AFT1023/

AFT1083

Asas Pengurusan/

Mikroekonomi

3

AFT1013/

APT2013

Asas Keusahawanan/

Gelagat Usahawan

3

AFT1013/

APT2013

Asas Keusahawanan/

Gelagat Usahawan

3

AFT1023/

AFT1083

Asas Pengurusan/

Mikroekonomi

3

AFT1103/

AFT2103    

Matematik Perniagaan/

Statistik Perniagaan

3

AFT1043/

AFT1053

Asas Perakaunan/

Prinsip Pemasaran

3

ARS2023

Memahami Pengguna Peruncitan

3

ARS2013

Pengenalan Kepada Industri Peruncitan

3

AFT4012

SIEP*

2*

JUMLAH

 

19

JUMLAH

 

18

TAHUN 2

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

UBI2022

Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Perniagaan

2

USK1032

Falsafah Ilmu

2

AFT1103/

AFT2103    

Matematik Perniagaan/

Statistik Perniagaan

3

AFT2073/ AFT2083

Pengurusan Kewangan/

Pengurusan Operasi

3

AFT2073/ AFT2083

Pengurusan Kewangan/

Pengurusan Operasi

3

APT2023/ APT2043

Pengurusan Sumber Manusia/ Aplikasi Teknologi  Maklumat Dalam Perniagaan

3

APT2023/ APT2043

Pengurusan Sumber Manusia/ Aplikasi Teknologi  Maklumat Dalam Perniagaan

3

AFT1093/ APT2053

Makroekonomi/ Pengurusan dan Pembangunan Enterprais Baru

3

AFT1093/ APT2053

Makroekonomi/ Pengurusan dan Pembangunan Enterprais Baru

3

ARS2043

Operasi Peruncitan

3

ARS2033

Logistik dan Pengurusan Rantaian Pembekalan

3

ARS3053

Teknologi Peruncitan

3

     

AFT4012

SIEP*

2*

JUMLAH

 

17

JUMLAH

 

17

TAHUN 3

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

UB_ 2_12

Bahasa Asing I

2

UB_ 2_22

Bahasa Asing II

2

APT2033/

AFT3093

Undang-Undang Perniagaan/

Keusahawanan Korporat

3

APT2033/

AFT3093

Undang-Undang Perniagaan/

Keusahawanan Korporat

3

APT3073/

APT3083

Kaedah Penyelidikan/

Keusahawanan Strategik

3

APT3073/

APT3083

Kaedah Penyelidikan/

Keusahawanan Strategik

3

ARS3063

Francais dan Perlesenan

3

ARS4083

Isu Semasa dalam Industri Peruncitan

3

ARS3073

Pembelian dan Perolehan

3

ARS4093

Penjenamaan dan Imej Korporat

3

ARS4103

Strategi Peruncitan Global

3

** ___3

Elektif Bebas II

3

**___3

Elektif Bebas I

3

AFT4012

SIEP*

2*

           

JUMLAH

 

20

JUMLAH

 

17

TAHUN 4

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

ACS4112

Projek Penyelidikan Perdagangan (I)

2

APT4098

Latihan Industri

8

ACS4113

Projek Penyelidikan Perdagangan (II)

3

     

JUMLAH

 

7

JUMLAH

 

8

*Jumlah Kredit SIEP: 2 kredit. Dikira di semester 7

 

Industrial Networks 

                   

FKP@Social Media

 

CONTACT US

FAKULTI KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN

Kampus Kota, Karung Berkunci 36,

Pengkalan Chepa, 16100

Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Telephone: 609 7717251

Fax: 609 7717252

Visitor Counter

0322267
All days
322267

11.51%
32.47%
7.53%
2.83%
0.22%
45.44%
Articles View Hits
316997