Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color
Official Portal of Faculty Entrepreneurship and Business
       Image result for soaring upwards logo  Image result for logo negaraku

Sarjana Muda Keusahawanan (Logistik dan Perniagaan Pengedaran) dengan Kepujian

PENGENALAN

SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (LOGISTIK DAN PERNIAGAAN PENGEDARAN) DENGAN KEPUJIAN

Program ini memfokuskan kepada logistik dan perniagaan pengedaran. Program yang direkabentuk dan dicadangkan penawarannya mempunyai kelainan daripada Pentadbiran Logistik dan Perniagaan oleh IPTA dan IPTS lain di negara ini kerana ia mempunyai “niche” yang tersendiri. Kaedah pembelajaran menggunakan pendekatan yang holistik iaitu penggunaan kaedah pembelajaran yang berasaskan hasil (outcome based learning) dan permasalahan serta pendekatan pembelajaran “dalam industri” dijangka akan dapat memberi pengalaman sebenar tehadap pelajar terhadap sektor tersebut. Program ini akan dapat membantu universiti merealisasi kejayaan agenda pembangunan modal insan yang berdaya saing, produktif dan berinovasi sepertimana yang dihasratkan oleh Kerajaan melalui Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) di samping memenuhi KPI universiti.

Objektif program ini adalah untuk melahirkan graduan yang memiliki ciri-ciri berikut:

 • Menguasai pengetahuan dalam bidang pengurusan dan keusahawanan yang boleh diaplikasikan dalam industri logistik dan perniagaan pengedaran;
 • Mengaplikasikan teknologi terkini (software & hardware) dalam operasi logistik dan perniagaan pengedaran
 • Berkomunikasi dengan berkesan dalam tiga bahasa utama bisnes dan berkebolehan menggunakan ICT sebagai pengupaya;
 • Membuat keputusan secara kritis, kreatif dan berani meneroka kaedah penyelesaian yang inovatif dan unik;
 • Mengamalkan kerja secara berpasukan, memiliki kemahiran sosial dan membina jaringan keusahawanan;
 • Meningkatkan tahap pendidikan dan kemahiran secara berterusan
 • Mengenal pasti, menilai dan merebut peluang perniagaan serta merealisasikan peluang tersebut dalam industri logistik dan perniagaan pengedaran;
 • Bertindak secara beretika berlandaskan garis panduan serta peraturan dan kehendak profesionalisme;
 • Memimpin organisasi ke arah kecemerlangan selari dengan objektif organisasi.

Tempoh Pengajian: 8 Semester (4 tahun)

Jumlah Kredit Untuk Penganugerahan Ijazah: 123 kredit

Prospek Kerjaya

Latihan dan pratikal yang disalurkan di peringkat universiti mampu membekalkan graduan berkenaan pengurusan dan pentadbiran logistik dan perniagaan pengedaran. Graduan boleh melibatkan diri di dalam bidang perniagaan pengedaran sebagai contoh membuka premis pengedaran barang dan parcel. Graduan boleh melibatkan diri dalam logistik di peringkat swasta dan kerajaan.

 

STRUKTUR KURSUS 2013/2014

Tahun

Semester 1

Semester 2

1

UBI  1012     Bahasa Inggeris I

USK 1012    Titas

USK 1022    Hubungan Etnik

AFT 1013     Asas Keusahawanan

AFT 1023     Asas Pengurusan

AFT 1033     Mikroekonomi

UK*1_ _ 1    Ko Kurikulum I

 

Jumlah Kredit: 16 kredit

UBI  1022     Bahasa Inggeris II

AFT 1043     Asas Perakaunan

AFT 1053     Prinsip Pemasaran 

AFT 1093     Makroekonomi

AFT 1103     Matematik Perniagaan

APT 2013     Gelagat Usahawan

UK* 1_ _1     Ko Kurikulum II

AFT4012       SIEP*

Jumlah Kredit: 18 kredit

Tahun

Semester 3

Semester 4

2

UBI 2022      Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Perniagaan

AFT 2013       Statistik Perniagaan

AFT 2073       Pengurusan Kewangan

APT 2023       Pengurusan Sumber Manusia

AFT 3093       Keusahawanan Korporat

ALS 2013       Asas Logistik & Perniagaan Pengedaran         

Jumlah Kredit : 17 kredit

USK1032     Falsafah Ilmu
AFT 2083     Pengurusan Operasi
APT 2053     Pengurusan dan Pembangunan
                     Enterprais
Baru
APT 2043     Aplikasi Teknologi Maklumat
                     Dalam 
Perniagaan

 ALS2033       Logistik Perkhidmatan

 ALS2043       Pengurusan Pengangkutan dan Pengedaran        

AFT4012      SIEP*

 

Jumlah Kredit: 17 kredit

Tahun

Semester 5

Semester 6

3

UB_ 2_ _2    Bahasa Asing I

APT2033      Undang-undang Perniagaan

APT 3073     Kaedah Penyelidikan

APT 3083     Keusahawanan Strategik

ALS 3063     Sistem Maklumat Logistik

ALS 2023      Logistik & Pengurusan Rantaian Pembekalan

 

Jumlah Kredit : 17 kredit

UB_ 2_ _2     Bahasa Asing II

ALS 3073      Kewangan Logistik

ALS 3053      Gelagat Pengguna dalam Industri Logistik

ALS 4103      Pengurusan  Logistik Bersepadu

ALS 4112      Projek Penyelidikan (I)

**___3           Elektif Bebas I

AFT 4012      SIEP*

 

Jumlah Kredit : 16  kredit

Tahun

Semester 7

Semester 8

4

ALS4083      Isu Semasa dalam
                      Logistik

ALS4093      Seminar Keusahawanan  Logistik

ALS4113      Projek Penyelidikan (II)

** ___3         Elektif Bebas II

 

Jumlah Kredit : 12 kredit

*Jumlah Kredit SIEP: 2 kredit

APT 4098      Latihan Industri

 

 

 

 

 

Jumlah Kredit : 8  kredit

Kursus Pilihan: USK4012           Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi (2 kredit)

Jumlah Keseluruhan Jam Kredit: 123 kredit

{tabLogo-Universiti-Malaysia-Kelantan-UMK-New-e1364753319164  Struktur Kursus 2014/2015|red}

Tahun

Semester 1

Semester 2

1

UBI  1012     Bahasa Inggeris I

USK 1012    Titas

USK 1022    Hubungan Etnik

AFT 1013     Asas Keusahawanan

AFT 1023     Asas Pengurusan

AFT 1033     Mikroekonomi

UK*1_ _ 1    Ko Kurikulum I

Jumlah Kredit: 16 kredit

UBI  1022     Bahasa Inggeris II

AFT 1043     Asas Perakaunan

AFT 1053     Prinsip Pemasaran 

AFT 1093     Makroekonomi

AFT 1103     Matematik Perniagaan

APT 2013     Gelagat Usahawan

UK* 1_ _1     Ko Kurikulum II

AFT4012       SIEP*

Jumlah Kredit: 18 kredit

Tahun

Semester 3

Semester 4

2

UBI 2022      Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Perniagaan

AFT 2013       Statistik Perniagaan

AFT 2073       Pengurusan Kewangan

APT 2023       Pengurusan Sumber Manusia

AFT 3093       Keusahawanan Korporat

ALS 2013       Asas Logistik & Perniagaan Pengedaran         

Jumlah Kredit : 17 kredit

USK1032     Falsafah Ilmu
AFT 2083     Pengurusan Operasi
APT 2053     Pengurusan dan Pembangunan
                     Enterprais 
Baru
APT 2043     Aplikasi Teknologi Maklumat
                     Dalam 
Perniagaan

 ALS2033       Logistik Perkhidmatan

 ALS2043       Pengurusan Pengangkutan dan Pengedaran        

AFT4012      SIEP*

Jumlah Kredit: 17 kredit

Tahun

Semester 5

Semester 6

3

UB_ 2_ _2    Bahasa Asing I

APT2033      Undang-undang Perniagaan

APT 3073     Kaedah Penyelidikan

APT 3083     Keusahawanan Strategik

ALS 3063     Sistem Maklumat Logistik

ALS 2023      Logistik & Pengurusan Rantaian Pembekalan

Jumlah Kredit : 17 kredit

UB_ 2_ _2     Bahasa Asing II

ALS 3073      Kewangan Logistik

ALS 3053      Gelagat Pengguna dalam Industri Logistik

ALS 4103      Pengurusan  Logistik Bersepadu

ALS 4112      Projek Penyelidikan (I)

**___3           Elektif Bebas I

AFT 4012      SIEP*

Jumlah Kredit : 16  kredit

Tahun

Semester 7

Semester 8

4

ALS4083      Isu Semasa dalam
                      Logistik

ALS4093      Seminar Keusahawanan  Logistik

ALS4113      Projek Penyelidikan (II)

** ___3         Elektif Bebas II

Jumlah Kredit : 12 kredit

*Jumlah Kredit SIEP: 2 kredit

APT 4098      Latihan Industri

Jumlah Kredit : 8  kredit

Kursus Pilihan: USK4012           Kemasyarakatan dan Pembangunan Ekonomi (2 kredit)

Jumlah Keseluruhan Jam Kredit: 123 kredit

 

 

Struktur Kursus 2015/2016

Tahun

Semester 1

Semester 2

1

UBI  1012     Bahasa Inggeris I

USK 1012    Titas

USK 1022    Hubungan Etnik

AFT 1013     Asas Keusahawanan

AFT 1023     Asas Pengurusan

AFT 1033     Mikroekonomi

UK*1_ _ 1    Ko Kurikulum I

Jumlah Kredit: 16 kredit

UBI  1022     Bahasa Inggeris II

AFT 1043     Asas Perakaunan

AFT 1053     Prinsip Pemasaran 

AFT 1093     Makroekonomi

AFT 1103     Matematik Perniagaan

APT 2013     Gelagat Usahawan

UK* 1_ _1     Ko Kurikulum II

AFT4012       SIEP*

Jumlah Kredit: 18 kredit

Tahun

Semester 3

Semester 4

2

UBI 2022      Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Perniagaan

AFT 2013       Statistik Perniagaan

AFT 2073       Pengurusan Kewangan

APT 2023       Pengurusan Sumber Manusia

AFT 3093       Keusahawanan Korporat

ALS 2013       Asas Logistik & Perniagaan Pengedaran         

Jumlah Kredit : 17 kredit

USK1032     Falsafah Ilmu
AFT 2083     Pengurusan Operasi
APT 2053     Pengurusan dan Pembangunan
                     Enterprais 
Baru
APT 2043     Aplikasi Teknologi Maklumat
                     Dalam 
Perniagaan

 ALS2033       Logistik Perkhidmatan

 ALS2043       Pengurusan Pengangkutan dan Pengedaran        

AFT4012      SIEP*

Jumlah Kredit: 17 kredit

Tahun

Semester 5

Semester 6

3

UB_ 2_ _2    Bahasa Asing I

APT2033      Undang-undang Perniagaan

APT 3073     Kaedah Penyelidikan

APT 3083     Keusahawanan Strategik

ALS 3063     Sistem Maklumat Logistik

ALS 2023      Logistik & Pengurusan Rantaian Pembekalan

**___3           Elektif Bebas I

Jumlah Kredit : 20kredit

UB_ 2_ _2     Bahasa Asing II

ALS 3073      Kewangan Logistik

ALS 3053      Gelagat Pengguna dalam Industri Logistik

ALS 4103      Pengurusan  Logistik Bersepadu

ALS4083      Isu Semasa dalam Logistik

ALS4093      Seminar Keusahawanan Logistik

** ___3         Elektif Bebas II

AFT 4012      SIEP*

Jumlah Kredit : 20 kredit

Tahun

Semester 7

Semester 8

4

ALS 4112      Projek Penyelidikan (I)

ALS4113      Projek Penyelidikan (II)

 

Jumlah Kredit : 12 kredit

*Jumlah Kredit SIEP: 2 kredit

APT 4098      Latihan Industri

Jumlah Kredit : 8  kredit

Jumlah Keseluruhan Jam Kredit: 123 kredit

Struktur Kursus 2016/2017

TAHUN 1

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER KEDUA

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

UBI1012

Bahasa Inggeris I

2

UBI1022

Bahasa Inggeris II

2

USK1012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

2

UK* 1__1

Ko Kurikulum II

1

USK1022

Hubungan Etnik

2

AFT1043/

AFT1053

Asas Perakaunan/

Prinsip Pemasaran

3

UK*1_ _1

Ko Kurikulum I

1

AFT1023/

AFT1083

Asas Pengurusan/

Mikroekonomi

3

AFT1013/

APT2013

Asas Keusahawanan/

Gelagat Usahawan

3

AFT1013/

APT2013

Asas Keusahawanan/

Gelagat Usahawan

3

AFT1023/

AFT1083

Asas Pengurusan/

Mikroekonomi

3

AFT1103/

AFT2103    

Matematik Perniagaan/

Statistik Perniagaan

3

AFT1043/

AFT1053

Asas Perakaunan/

Prinsip Pemasaran

3

ALS2033

Logistik Perkhidmatan

3

ALS2013

Asas Logistik dan Perniagaan Pengedaran

3

AFT4012

SIEP*

2*

JUMLAH

 

19

JUMLAH

 

18

TAHUN 2

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

UBI2022

Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Perniagaan

2

USK1032

Falsafah Ilmu

2

AFT1103/

AFT2103    

Matematik Perniagaan/

Statistik Perniagaan

3

AFT2073/ AFT2083

Pengurusan Kewangan/

Pengurusan Operasi

3

AFT2073/ AFT2083

Pengurusan Kewangan/

Pengurusan Operasi

3

APT2023/ APT2043

Pengurusan Sumber Manusia/ Aplikasi Teknologi  Maklumat Dalam Perniagaan

3

APT2023/ APT2043

Pengurusan Sumber Manusia/ Aplikasi Teknologi  Maklumat Dalam Perniagaan

3

AFT1093/ APT2053

Makroekonomi/ Pengurusan dan Pembangunan Enterprais Baru

3

AFT1093/ APT2053

Makroekonomi/ Pengurusan dan Pembangunan Enterprais Baru

3

ALS3063

SIstem Maklumat Logistik

3

ALS2043

Pengurusan Pengangkutan dan Pengedaran

3

ALS2023

Logistik dan Pengurusan Rantaian Pembekalan

3

     

AFT4012

SIEP*

2*

JUMLAH

 

17

JUMLAH

 

17

TAHUN 3

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

UB_ 2_12

Bahasa Asing I

2

UB_ 2_22

Bahasa Asing II

2

APT2033/

AFT3093

Undang-Undang Perniagaan/

Keusahawanan Korporat

3

APT2033/

AFT3093

Undang-Undang Perniagaan/

Keusahawanan Korporat

3

APT3073/

APT3083

Kaedah Penyelidikan/

Keusahawanan Strategik

3

APT3073/

APT3083

Kaedah Penyelidikan/

Keusahawanan Strategik

3

ALS3053

Gelagat Pengguna dalam Industri Logistik

3

ALS4083

Isu Semasa dalam Industri Logistik

3

ALS4103

Pengurusan Logistik Bersepadu

3

ALS4093

Seminar Keusahawanan Logistik

3

ALS3073

Kewangan Logistik

3

** ___3

Elektif Bebas II

3

**___3

Elektif Bebas I

3

AFT4012

SIEP*

2*

           

JUMLAH

 

20

JUMLAH

 

17

TAHUN 4

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

ACS4112

Projek Penyelidikan Perdagangan (I)

2

APT4098

Latihan Industri

8

ACS4113

Projek Penyelidikan Perdagangan (II)

3

     

JUMLAH

 

7

JUMLAH

 

8

*Jumlah Kredit SIEP: 2 kredit. Dikira di semester 7

 

Industrial Networks 

                   

FKP@Social Media

 

CONTACT US

FAKULTI KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN

Kampus Kota, Karung Berkunci 36,

Pengkalan Chepa, 16100

Kota Bharu, Kelantan, Malaysia

Telephone: 609 7717251

Fax: 609 7717252

Visitor Counter

0322268
All days
322268

11.51%
32.47%
7.53%
2.83%
0.22%
45.44%
Articles View Hits
316998