FACULTY OF ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS
Universiti Malaysia Kelantan

PROGRAM 2u2i FKP TERKINI MENJADI PENANDA ARAS KEPADA FPP UNIVERSITI MALAYADate: 16-Jun-2019


NEWSLETTER

Subscribe and get latest news regarding our faculty