PROGRAM KECERDASAN KESIHATAN BULANAN FKP

Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) di peringkat Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan telah mencadangkan agar satu Program Kecerdasan Kesihatan Bulanan perlu diadakan setiap bulan untuk kakitangan FKP.

Program julung kali telah diadakan pada 23 Julai 2019 di Perkarangan Kabin Pensyarah, UMK Kampus Kota pada 8.30 pagi ini telah disertai oleh kakitangan FKP. Program ini berlangsung dengan jayanya .
Diharap program ini akan dapat dilakukan secara konsisten setiap bulan pada masa akan datang. Pihak fakulti juga mengucapkan terima kasih diatas kerjasama daripada Pusat Sukan dan Kebudayaan, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni) dan Pusat Pembangunan dan Pengurusan Infrastruktur