PROGRAM UNESCO UNITWIN VIRTUAL JOINT-WORKSHOP FOR RESEARCH AND EDUCATION COLLABORATION BETWEEN UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN AND HANDONG GLOBAL UNIVERSITY, SOUTH KOREA

UNESCO UNITWIN adalah projek kerjasama antarabangsa antara UMK dan Handong Global University (HGU), Korea Selatan dengan pembiayaan geran adalah dari UNESCO.

Pelbagai siri latihan pembangunan penyelidikan, pendidikan keusahawanan teknologi, pembangunan kapasiti dan pengupayaan ke arah pendidikan keusahawanan industry 4.0 sedang dibangunkan secara bersama.

Empat profesor dari UMK dan HGU akan bergabung kepakaran berkongsi ilmu-ilmu keusahawan Industri 4.0 dan mengenal pasti keperluan generasi muda di Malaysia untuk meraih bakat dalam membina perniagaan berasaskan Industri 4.0.